DC
Disclaimer en copyright
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website betha.nl en op alle via Bètha architecten ontvangen bestanden en gegevens. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Gebruik van de Bètha architecten-website De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bètha architecten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bètha architecten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bètha architecten garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bètha architecten wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Informatie van derden, producten en diensten Wanneer Bètha architecten links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Bètha architecten worden aanbevolen. Bètha architecten aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bètha architecten niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Disclaimer voor via Bètha architecten ontvangen bestanden Alle digitale bestanden en gegevens op onze website, bijgaande opslagmedia en/of e-mail blijven, conform artikel 35 en 76 van de SR '97, respectievelijk artikel 45 en 48 van DNR, eigendom van Bètha architecten. Ook behoudt Bètha architecten hiervoor de volledige auteursrechten conform artikel 36, lid 1 van de SR '97 respectievelijk artikel 46 van DNR. Gebruikers van de digitaal verstrekte gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. BètHa architecten is niet aansprakelijk voor informatie, welke door derden op de informatie is geplaatst. Ook behouden wij ons het recht, om zonder opgaaf van reden records te weigeren, wijzigen of te verwijderen. Digitale illustraties Digitale illustraties (bitmaps) mogen alleen na schriftelijke toestemming van Bètha architecten zonder verdere aanpassingen en/of toevoegingen voor publicatiedoeleinden gebruikt worden. Bij publicatie moet Bètha architecten als auteur en architect opgegeven worden. Digitale tekeningen Digitale tekeningen (bijvoorbeeld dwg/pdf-bestanden) en gegevens zijn bedoeld als onderlegger waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is op geen enkele manier toegestaan deze verstrekte bestanden te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren. Problemen met betrekking tot de conversie van nieuwe releases naar oudere / andere versies en het verlies van nieuwe functionaliteiten vallen buiten de verantwoordelijkheid van BètHa architecten. BètHa architecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor maatvastheid, al dan niet op het moment van aanlevering aanwezig, van de digitale tekeningen. BètHa architecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor maatvastheid, al dan niet op het moment van aanlevering aanwezig, van de digitale tekeningen. Derden De bestanden mogen niet aan derden worden verstrekt, of na beëindiging van het project in uw bezit blijven. Bestanden en/of gegevens die door u of derden zijn aangepast (binnen de grenzen van het auteursrecht) moeten voorzien zijn van een opschrift, dit zodat de aanpassing en uw bedrijfsnaam herkenbaar zijn. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bètha architecten. AansprakelijkheidIndien bovenstaande niet nagekomen wordt, stellen wij u aansprakelijk voor gederfde inkomsten en/of gemaakte kosten. Ongeacht het feit of wij toestemming hebben gegeven voor verspreiding, vrijwaart u Bètha architecten bij acceptatie van deze digitale bestanden voor door u of door derden geleden schade en claims.
!
DC
Disclaimer en copyright
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website betha.nl en op alle via Bètha architecten ontvangen bestanden en gegevens. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Gebruik van de Bètha architecten-website De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bètha architecten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bètha architecten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bètha architecten garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bètha architecten wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Informatie van derden, producten en diensten Wanneer Bètha architecten links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Bètha architecten worden aanbevolen. Bètha architecten aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bètha architecten niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Disclaimer voor via Bètha architecten ontvangen bestanden Alle digitale bestanden en gegevens op onze website, bijgaande opslagmedia en/of e-mail blijven, conform artikel 35 en 76 van de SR '97, respectievelijk artikel 45 en 48 van DNR, eigendom van Bètha architecten. Ook behoudt Bètha architecten hiervoor de volledige auteursrechten conform artikel 36, lid 1 van de SR '97 respectievelijk artikel 46 van DNR. Gebruikers van de digitaal verstrekte gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. BètHa architecten is niet aansprakelijk voor informatie, welke door derden op de informatie is geplaatst. Ook behouden wij ons het recht, om zonder opgaaf van reden records te weigeren, wijzigen of te verwijderen. Digitale illustraties Digitale illustraties (bitmaps) mogen alleen na schriftelijke toestemming van Bètha architecten zonder verdere aanpassingen en/of toevoegingen voor publicatiedoeleinden gebruikt worden. Bij publicatie moet Bètha architecten als auteur en architect opgegeven worden. Digitale tekeningen Digitale tekeningen (bijvoorbeeld dwg/pdf-bestanden) en gegevens zijn bedoeld als onderlegger waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is op geen enkele manier toegestaan deze verstrekte bestanden te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren. Problemen met betrekking tot de conversie van nieuwe releases naar oudere / andere versies en het verlies van nieuwe functionaliteiten vallen buiten de verantwoordelijkheid van BètHa architecten. BètHa architecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor maatvastheid, al dan niet op het moment van aanlevering aanwezig, van de digitale tekeningen. BètHa architecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor maatvastheid, al dan niet op het moment van aanlevering aanwezig, van de digitale tekeningen. Derden De bestanden mogen niet aan derden worden verstrekt, of na beëindiging van het project in uw bezit blijven. Bestanden en/of gegevens die door u of derden zijn aangepast (binnen de grenzen van het auteursrecht) moeten voorzien zijn van een opschrift, dit zodat de aanpassing en uw bedrijfsnaam herkenbaar zijn. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bètha architecten. AansprakelijkheidIndien bovenstaande niet nagekomen wordt, stellen wij u aansprakelijk voor gederfde inkomsten en/of gemaakte kosten. Ongeacht het feit of wij toestemming hebben gegeven voor verspreiding, vrijwaart u Bètha architecten bij acceptatie van deze digitale bestanden voor door u of door derden geleden schade en claims.
!